Adil Kullanım Kotası-AKK yeni düzenleme ve kaldırılması haberleri - Telefon Fiyatı

Adil Kullanım Kotası-AKK yeni düzenleme ve kaldırılması haberleri

Adil Kullanım KotasıAKK yeni düzenleme ve kaldırılması haberleri

İnternet kullanıcılarının korkulu rüyası AKKAdil kullanım kotası ile alakalı düzenleme haberleri BTK, Adil Kullanım KotasıAKK‘nin düzenlemelere gideceği ve kotanın kaldırılacağı konusunda heber geldi.

Önce Adil kullanım nedir onu bir öğrenelim;

Adil kullanım kotası; internet başvuru yaptığınızda tarafınıza hız ve kota olmak üzere iki seçenek konur. Bu kota, internet kotası ile karıştırılmamalıdır. İnternet kotası ayrı “adil kullanım kotası” ayrıdır. Adil kullanım kotası örenk verelim; 50GB olsun, 50GB’lık bir internet kullanımı yaptığınızda size verilen hız 3Mps olarak değişmekteydi. Yani kısaca özetlemek gerekirse ayın ortasında dolan bir AKK kalan 15 gün kağnı hızında bir internet kullanmak demek oluyordu. BTK uzun süredir konu hakkında düzenlemeler ve gelen talepler doğrultusunda yeni yapı sistemine geçişi planlıyordu.

Yine aynı 4.5G ve 3G GSM mobil internet kullanıcılarının aldığı 4GB, 5GB gibi sınırsız internet kampanyalarında kotaların dolması durumunda hızlar 250’ye kadar düşmekte ve oldukça yavaş bir internet kullanım imkanı sunmaktaydı.

BTK’dan Yeni AKK Düzenlemesiyle İlgili Açıklama

“Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte, internet erişim hızı ve veri miktarı kullanıcılar için önemli parametreler haline gelmiştir. Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkân tanıyan ve Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulama içeren tarife ve paketlerin tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan, artan veri miktarı ve hız ihtiyacı nedeniyle AKN’li paketler sunulan veri miktarı ve AKN sonrası hız açısından tüketicilerce şikâyet konusu olabilmektedir.

Sabit genişbant internet hizmetlerinde AKN sonrası erişim hızları genel olarak 3 Mbps olarak uygulanmakta, mobil genişbant erişimde ise tarife paketine göre farklılaşan AKN sonrası erişim hızları uygulanabilmektedir.

AKN sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi, limitsiz/sınırsız olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla BTK tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları ile sektörün görüşleri değerlendirilerek hazırlanan taslak düzenlemenin kamuoyu görüşlerine açılmasına karar verilmiştir.

Anılan düzenleme ile; limitsiz/sınırsız olarak duyurulan AKN’li tarife ve paketlerde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla;

  • Her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN değeri  ve AKN sonrası erişim hızına açıkça yer verilmesi,
  • Bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği şekilde yapılması,
  • AKN değerinin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığında ve AKN seviyesi aşıldığında, uygulanacak erişim hızı hakkında aboneye ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgi verilmesi hususlarının işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi planlanmaktadır.

AKN veri miktarı ve AKN sonrası hız değerinde de iyileştirme yapılmasını öngören taslak düzenlemede;

  • Mobil şebeke işletmecileri tarafından AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olarak uygulanması,
  • Sabit genişbant internet hizmetlerindeki AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılması,
  • AKN kapsamındaki veri kullanım miktarının, hız dengesi de gözetilerek farklı seviyelerde belirlenmesi,
  • 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi,
  • AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi amacıyla gerekli analiz ve çalışmaların işletmeciler tarafından 2 ay içinde yapılarak Kuruma sunulması BTK tarafından karara bağlanmıştır.

Taslak düzenlemeye yönelik görüşler http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kamuoyu-Gorusu/Adil-Kullanim-Noktasi bağlantısı üzerinden BTK’ya gönderilebilecek olup tüketiciler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işletmeciler ve sektördeki tüm paydaşların anılan taslak düzenlemeye katkı sunmaları, katılımcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?